Szkolenie: OneNote Class Notebook oraz Sway [kod: WOE-2] (dawniej BOE-2)

Chcesz  mieć wszystkie zadania, notatki, wskazówki i materiały uczniów oraz dla uczniów pod kontrolą w jednym miejscu? Chcesz, aby Twoi uczniowie nauczyli się publikować w sieci referaty, sprawozdania i prezentacje  bez konieczności skupiania się na atrakcyjnej formie, którą zapewni użyte narzędzie, a mieli czas dopracować materiały pod kątem treści? To bezpłatne szkolenie jest dla Ciebie! Zapraszamy!

Najbliższy termin

Zapraszamy na szkolenie w dniu
15 stycznia 2020 lub 4 lutego 2020 o g. 9:00
w siedzibie OEIiZK w Warszawie
(ul. Nowogrodzka 73)

Zapisz się!

Program szkolenia

Przeznaczenie 

Szkolenie jest drugim z cyklu czterech szkoleń w ramach ścieżki:
Bezpłatny Office 365 Education. W szkole, domu oraz drodze. 

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych usługą Microsoft Office 365.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi narzędziami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz) oraz pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows, jak również pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp uczestników do swojej poczty elektronicznej.

Wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki.

Cele

Przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z usługi Office 365 oraz na wdrożenie jej w swojej szkole.

Treści kształcenia

 • Tworzenie klasy z biblioteką zasobów, miejscem współpracy i zeszytami uczniów w narzędziu Class Notebook;
 • Praca z klasą we wspólnym notesie;
 • Współpraca administracyjna Staff Notebook;
 • Prezentacja efektów pracy w internecie z narzędziem Sway;
 • Konwertowanie prezentacji PowerPoint czy dokumentów Word na stronę w Sway.

Metody nauczania 

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów 

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji 

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie 

 • system operacyjny Windows 7 lub Windows 10,
 • przeglądarka Internet Explorer,
 • Usługa Office 365 Education
 • pakiet biurowy MS Office,
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *