Szkolenie: Współpraca i zarządzanie (dokumentami, czasem i innymi zasobami) z Office 365 nie tylko w szkole [kod: WOE-3] (dawniej BOE-3)

Jeśli chcesz sprawnie zarządzać dokumentami i udostępniać je uczniom, zbierać od nich prace; zarządzać swoimi zadaniami i czasem na nie poświęcanym; wprowadzić porządek w materiałach dydaktyczny - szkolenie Współpraca i zarządzanie dokumentami jest dla Ciebie! Podczas zajęć omówimy usługi Office 365, które ułatwią w/w zadania i pozwolą zaoszczędzić mnóstwo czasu, a nie rzadko również nerwów! Przy okazji dowiesz się jak zbierać i gromadzić w prosty sposób informacje od uczniów i ich rodziców dzięki elektronicznym ankietom,  stworzyć zamkniętą tylko dla uczniów i nauczycieli sieć społecznościową oraz wykorzystać ją w procesie dydaktycznym.

Najbliższy termin

Zapraszamy na szkolenie w dniu
28 stycznia 2020 o g. 9:00
w siedzibie OEIiZK w Warszawie
(ul. Nowogrodzka 73)

Zapisz się!

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest kolejnym, trzecim szkoleniem w ramach ścieżki:
Bezpłatny Office 365 Education. W szkole, domu oraz w drodze.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych usługą Microsoft Office 365.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi narzędziami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz) oraz pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows, jak również pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp uczestników do swojej poczty elektronicznej.

Wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki.

Cele

Przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z usługi Office 365 oraz na wdrożenie jej w swojej szkole.

Treści kształcenia

 • Kalendarze w Office 365 - zarządzanie terminami oraz ich współdzielenie z innymi osobami, zarządzanie zasobami szkoły (sprzęt i pomieszczenia);
 • Planowanie pracy z narzędziem Planner;
 • Jak w łatwy i przyjemny sposób zbierać informacje od rodziców uczniów;
 • Jak szybko i sprawnie przygotować test i sprawnie przeanalizować jego wyniki w narzędziu Ankiety w Office 365;
 • Publikowanie efektów pracy uczniów w postaci wideo w miejscu dostępnym tylko dla zalogowanych użytkowników;
 • Wymiana informacji w zamkniętej sieci społecznościowej szkoły (Yammer).

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny Windows 7 lub Windows 10,
 • przeglądarka Internet Explorer,
 • Usługa Office 365 Education
 • pakiet biurowy MS Office,
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *