Szkolenie: Bezpłatny Office 365 dla szkoły w rękach nauczyciela (wprowadzenie) [kod: WOE-1] (dawniej BOE-1)

Chcesz być na czasie i poznać najnowsze, bezpłatne w zastosowaniach edukacyjnych narzędzia z usługi Office 365? Słyszałeś o nich, ale nie wiesz jak działają i dlaczego warto wykorzystać je w pracy osobistej i z uczniami? To szkolenie jest dla Ciebie! Szczególnie jeśli:

 • masz wiele zeszytów i teczek z notatkami, materiałami dla uczniów oraz ich pracami , co powoduje, że nie wiesz jak nad tym wszystkim zapanować?
 • chcesz mieć dostęp do wszystkich tych dokumentów w dowolnym miejscu i czasie – nie tylko do odczytu, ale także do edycji;
 • chcesz przechowywać efekty swojej pracy w bezpiecznym miejscu;
 • chcesz pracować wspólnie w czasie rzeczywistym z innymi osobami w jednym dokumencie aby zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność.

To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas warsztatów!

Najbliższy termin

Zapraszamy na szkolenie w dniu
7 stycznia 2020 lub 29 stycznia 2020 o g. 9:00
w siedzibie OEIiZK w Warszawie
(ul. Nowogrodzka 73)

Zapisz się!

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest pierwszym z cyklu czterech szkoleń w ramach ścieżki:
Bezpłatny Office 365 Education. W szkole, domu oraz drodze.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych usługą Microsoft Office 365.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi narzędziami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz) oraz pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows, jak również pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp uczestników do swojej poczty elektronicznej.

Cele

Przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z usługi Office 365 oraz na wdrożenie jej szkole.

Treści kształcenia

 • Czym jest Office 365 Education;
 • Poczta bez spamu, kontakt z innymi w szkole;
 • Praca w zespołach zadaniowych z wykorzystaniem funkcjonalności grup;
 • Tworzenie notatek osobistych w OneNote;
 • Udostępnianie notatek innym osobom;
 • Przechowywanie efektów swojej pracy w OneDrive;
 • Tworzenie prezentacji, dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w aplikacjach online w przeglądarce;
 • Wspólna praca nad jednym dokumentem;
 • Office 365 na urządzeniach mobilnych - zalety, wady i ograniczenia.

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • System operacyjny Windows 7 lub Windows 10,
 • Przeglądarka Internet Explorer,
 • Usługa Office 365 Education
 • Pakiet biurowy MS Office,
 • Inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *