Cykl webinarów na temat zdalnej nauki z Office365 oraz Teams

W związku z odwołaniem wszystkich szkoleń stacjonarnych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie serdecznie zapraszamy na cykl webinariów poświęconych wykorzystaniu usługi Office 365 A1 (dla edukacji) do nauki zdalnej. Cykl organizujemy we współpracy z firmą Microsoft oraz członkami społeczności MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert).

Klauzula informacyjna dla oglądających webinaria

UWAGA!
Nie wydajemy zaświadczeń za udział w spotkaniach, ale można zdobyć kod dający punkty na platformie Microsoft Educator Center

UWAGA: 

 terminy i tematy spotkań w roku szkolnym 2021/2022 pojawią się niebawem
 
teraz zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wcześniejszych webinarów

Lista spotkań

Nagrania wcześniejszych webinarów

Administracja platformą Office 365 dla nauczycieli.

Temat: Administracja platformą Office 365 dla nauczycieli. 
Część 2: 
Przygotowanie usługi Office 365 do nowego roku szkolnego

W ramach drugiej części pokazane zostało m.in.:

 • Przygotowanie usługi do nowego roku szkolnego
 • Jak zarządzać nazewnictwem i zmianą nazw zespołów
 • Jak zweryfikować poprawność przypisanych licencji
 • Jak używać sds
 • Odpowiedzi na  pytania zadane w trakcie webinaru

Administracja platformą Office 365 dla nauczycieli.

Temat: Administracja platformą Office 365 dla nauczycieli. 
Część 1: 
Wstęp do portali administracyjnych oraz podstawowych pojęć w Office 365. 

W ramach pierwszej części omówiliśmy m.in.:
• jak poruszać się po panelu administracyjnym usługi Office 365
• z jakich obszarów składa się portal, a w szczególności:

 • zakładka Użytkownicy
 • zakładka Grupy
 • zakładka Ustawienia

• dostać się do innych paneli administracyjnych, takich jak:

 • Exchange
 • Teams
 • Azure Active Directory

Przedstawione zostały różnice między dostępnymi typami grup w Office 365, a także w jakich scenariuszach wybrać odpowiedni ich rodzaj.
Przyjrzeliśmy się również  podstawowym obszarom ustawień usługi Azure Active Directory. 
Prześledziliśmy zdarzenia logowania użytkowników, zajrzymy do ustawień poszczególnych grup, a także ustawimy niestandardowe, personalizowane tło oraz logo podczas logowania się do usługi Office 365.
Dodatkowo, pokazaliśmy w jaki sposób zablokować możliwość odbierania i wysyłania na zewnątrz poczty e-mail przez uczniów, a także wyłączyć możliwość tworzenia zespołów w Teams przez uczniów.

Maraton Teams z OEIIZK

Temat: Jak ogarnąć nauczanie zdalne i hybrydowe z Microsoft Teams od A do Z

Podczas spotkania omówiliśmy przykładowy zespół zajęciowy. Pokazaliśmy, w jaki sposób został zorganizowany. Omówiliśmy na przykładach możliwość wykorzystania kanałów standardowych, prywatnych oraz domyślnego kanału Ogólnego w celu komunikowania się i współpracy w ramach wirtualnej klasy. itp.

za obejrzenie tego webinaru możesz uzyskać dodatkowe punkty na platformie Microsoft Educator Centre. aby jezdobyć wpisz kod osiągnięcia: T-MGC999F20

Organizowanie spotkań online dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Microsoft Teams

Temat: Organizowanie spotkań online dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Microsoft Teams.

Podczas spotkania omówiliśmy różne możliwości organizacji spotkań online oraz różnice między nimi. Zademonstrowaliśmy, jak zapraszać uczestników, także spoza organizacji (czyli nie posiadających kont Office 365 w naszej placówce) – np. organizując zebranie dla rodziców czy zapraszając gości na lekcje. Omówiliśmy także w jaki sposób można zorganizować zdalne zakończenie roku szkolnego dla więcej niż 250 osób.

Karta pracy, test, klasówka i sprawdzian. Proste pomysły, efektywne rozwiązania

Temat:  Karta pracy, klasówka, sprawdzian. Proste pomysły, efektywne rozwiązania, czyli jak je zdalnie przeprowadzić efektywnie i przy jak najmniejszym nakładzie pracy nauczyciela oraz ucznia.

W tym odcinku rozmawialiśmy się na temat tworzenia zadań i ich sprawdzania pod kątem najmniejszego obciążenia technicznego dla nauczyciela i ucznia. Poruszone zostały także kwestie dotyczące narzucania różnego rodzaju ograniczeń i kontroli, czy faktycznie dany uczeń pracował nad rozwiązaniem… 

Microsoft Educator Center oraz Program Microsoft Innovative Educator Expert – społeczność pasjonatów technologii w edukacji.

W tym odcinku przedstawiliśmy portal Microsoft Educator Center oraz program Microsoft Innovative Educator Expert. Portal umożliwia skorzystanie z wielu bezpłatnych szkoleń i materiałów dydaktycznych dotyczących wykorzystanie technologii informacyjno komunikacyjnych w edukacji. Pozwala zdobywać odznaki, i co ważniejsze, certyfikaty, które są dokumentami uwzględnianymi przy awansie zawodowym! Udział w prestiżowym programie MIEE to możliwość uczestnictwa w społeczności nauczycieli dzielących się swoimi doświadczeniami w wykorzystaniu TIK w nauczaniu i uczeniu się, a także spotkaniach online oraz konferencjach organizowanych w różnych miejscach na całym świecie. Społeczności nastawionej na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz udzielaniu sobie wzajemnie pomocy w wykorzystaniu technologii w nauczaniu. 

Druga część spotkania, jeśli czas pozwoli, byłą okazją do odpowiedzenia na najczęściej spotykane pytania oraz omówienia zmian i nowości w usłudze Office 365 i Microsoft Teams.  

Sway - referat, prezentacja, raport lub karta pracy w postaci strony www. Szybko, efektywnie i efektownie.

W tym docinku przedstawiliśmy usługę Sway, umożliwiającą tworzenie interaktywnych treści dla i przez uczniów. Usługa pozwala szybko i efektywnie tworzyć materiały w postaci stron WWW skupiając się na treści, a nie na ich wyglądzie. Wygląd bowiem można wręcz wylosować. Przygotowane materiały dobrze działają zarówno na komputerze, tablecie oraz telefonie. Dostęp do nich można szczegółowo określać – np. ograniczając jedynie do wybranych osób, grup (np. danej klasy), wszystkich osób w szkole lub udostępniając je szeroko w sieci internet. Aplikację można wykorzystać przygotowując materiały dla uczniów oraz jako karty pracy lub zadanie (np. zamiast typowego referatu). Usługa umożliwia także pracę zespołową uczniów.

Tworzenie testów w usłudze Forms i wykorzystanie ich w formie zadań w ramach zespołów klasowych (Teams)

Podczas webinarium zademonstrowaliśmy, w jaki sposób tworzyć testy na różne tematy z różnego rodzaju pytaniami, następnie jak je udostępniać uczniom w formie zadania w ramach zespołów klasowych w usłudze Teams, a następnie oceniać i dawać informację zwrotną.

Zademonstrujemy możliwość pracy na komputerze (przeglądarka internetowa i zainstalowana aplikacja Microsoft Teams) oraz na urządzeniach mobilnych (iPad).

Spotkanie będzie także okazją do rozmowy z praktykami korzystającymi z w/w rozwiązań w pracy z uczniami, przedstawicielami działu edukacji firmy Microsoft.

Mutimedialny notes - OneNote oraz OneNote Class Notebook (notes zajęć). Jak korzystać z notesu do prowadzenia zajęć zdalnych?

Podczas webinarium przedstawiliśmy, w jaki sposób wykorzystać funkcjonalność multimedialnego notesu OneNote w odsłonie klasowej – czyli notesu zajęć, który jest zintegrowany w usłudze Teams. Jednocześnie pokazaliśmy możliwości korzystania z OneNote do celów osobistych (bez udostępnienia innym osobom) oraz możliwość synchronizacji w ten sposób tworzonych notatek na rożnych urządzeniach (komputery, tablety, telefony komórkowe) z różnymi systemami operacyjnymi (iOS, iPadOS, Adnroid, Windows).

Nagrania innych webinarów związanych z tematyką Office 365 oraz Teams

Bezpłatne usługi chmurowe od Microsoft dla Szkoły, Office 365 w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora

Zapis webinarium poprowadzonego w ramach cyklu Mentorowe inspiracje na temat usługi Office 365 A1, czyli wersji dla szkół i placówek edukacyjnych.

Podczas webinarium przedstawione zostały usługi wchodzące w skład Office 365 oraz przykłady ich użycia.

Microsoft Teams – wirtualne klasy w Twojej szkole w usłudze Office 365

Zapis webinarium poprowadzonego w ramach cyklu Mentorowe inspiracje na temat usługi Teams z Office 365 A1, czyli wersji dla szkół i placówek edukacyjnych.

Podczas webinarium przedstawione zostały możliwości Teams, m.in.: tworzenie wirtualnych klas, dodawanie uczniów, dzielenie się dokumentami i wspólna nad nimi praca, tworzenie notesu zajęć oraz korzystanie z czata i tworzenie spotkań online.

Jak uczyć online z wykorzytaniem Teams z Office 365 oraz (nie tylko) podręczników Nowej Ery

Materiał omawia kompleksowo wykorzystanie usługi Microsoft Teams do tworzenia wirtualnych klas, przydzielania do nich uczniów a następnie wykorzystania oferowanych przez program możliwości do zdalnej nauki oraz spotkań online. Pokazane zostało w jaki sposób można w tym celu wykorzystać materiały dostępne w Internecie oraz oferowane przez wydawnictwa jako uzupełnienie podręczników papierowych.