Szkolenie: SharePoint i podstawy administrowania usługą Office 365 [kod: WOE-4] (dawniej BOE-4)

Pracujesz w zespołach (np. przedmiotowych) w szkole? Macie problem z pracą nad wspólnymi dokumentami, przechowywaniem aktualnych wersji oraz ustalaniem wspólnych termin? A może drażni cię, że masz daleko do pokoju nauczycielskiego, a mimo dziennika elektronicznego musisz tam często zaglądać aby przeczytać bieżące ogłoszenia? Jeśli tak, to szkolenie jest dla Ciebie! Dowiesz się m.in. jak stworzyć wirtualny pokój nauczycielski lub prywatną witrynę zespołu oraz publikować na nich wszystkie ważne informacje, terminy oraz dokumenty. Przy okazji dowiesz się co nieco o administrowaniu usługą Office 365 Education oraz o korzystaniu z pomocy Microsoft jeśli coś nie działa zgodnie z twoimi oczekiwaniami.

Najbliższy termin

Zapraszamy na szkolenie w dniu
5 lutego 2020 o g. 9:00
w siedzibie OEIiZK w Warszawie
(ul. Nowogrodzka 73)

Zapisz się!

Program szkolenia

Przeznaczenie

Szkolenie jest kolejnym, czwartym szkoleniem w ramach ścieżki:
Bezpłatny Office365 dla edukacji. W szkole, domu oraz w drodze.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, pracowników nadzoru pedagogicznego i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych usługą Microsoft Office 365.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi narzędziami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz) oraz pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows, jak również pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp uczestników do swojej poczty elektronicznej.

Wiedza i umiejętności z zakresu szkoleń oferowanych jako wcześniejsze w ramach ścieżki.

Cele

Przygotowanie uczestników szkolenia do aktywnego korzystania z usługi Office 365 oraz na wdrożenie jej w swojej szkole.

Treści kształcenia

 • SharePoint - tworzenie wirtualnego pokoju nauczycielskiego z wirtualną tablicą ogłoszeń i miejscem na szkolne dokumenty;
 • Zarządzanie grupami;
 • Użytkownik administratorowi nie równy - różne poziomy uprawnień;
 • Dodawanie i zarządzanie użytkownikami;
 • Resetowanie haseł;
 • Co zrobić kiedy coś nie działa - korzystanie z pomocy technicznej.

Metody nauczania

Wykład. Forma wykładu jest stosowana w celu wprowadzenia do tematyki szkolenia, zapoznanie z możliwościami usługi, omówienia kluczowych pojęć związanych z tematem szkolenia.

Prezentacja. Część wykładu przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy.

Praca indywidualna słuchacza – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.

Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty realizacji pewnych zadań.

Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.

Charakterystyka materiałów

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymują:

 • materiały w formie elektronicznej

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 • materiały opracowane na szkoleniu w formie elektronicznej
 • wskazówki dotyczące doskonalenia opanowanych w czasie szkolenia umiejętności

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami.

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników.

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór ćwiczeń.

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 5 godzin lekcyjnych zajęć w formie stacjonarnej. Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 15 osobowych w układzie jeden słuchacz przy komputerze.

Każdy słuchacz ma do dyspozycji komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i zasoby.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane oprogramowanie

 • system operacyjny Windows 7 lub Windows 10,
 • przeglądarka Internet Explorer,
 • Usługa Office 365 Education
 • pakiet biurowy MS Office,
 • inne oprogramowanie w razie potrzeby.
Posted in Szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *